Seatex SH900

宅男盒子首页 - 中粘度复合型糊料,应用最为广泛的分散印花糊料

宅男盒子首页 - 冷水可溶易化糊,刮印性好,不堵网   

宅男盒子首页 - 得色量高,匀染性好,粘度稳定    

- 脱糊性好,手感柔软      

宅男盒子首页 - 防腐性好,易存贮       

宅男盒子首页 - 不含APEO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   外观:米色粉末

   离子性:阴离子

   成糊率:8%

宅男盒子首页    粘度:30,000cps

   PH值:6~8