Seatex SH900

宅男盒子首页 - 中粘度复合型糊料,应用最为广泛的分散印花糊料

- 冷水可溶易化糊,刮印性好,不堵网   

- 得色量高,匀染性好,粘度稳定    

- 脱糊性好,手感柔软      

宅男盒子首页 - 防腐性好,易存贮       

宅男盒子首页 - 不含APEO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

宅男盒子首页    外观:米色粉末

宅男盒子首页    离子性:阴离子

   成糊率:8%

   粘度:30,000cps

宅男盒子首页    PH值:6~8